Silahkan diskusi bebas tentang Indigo disini, termasuk pertanyaan dan jawaban tentang indigo.
User avatar
By Wirashakti
#10685
Suruping surya kapapag jumedhuling ratri, sinareng ngumandhanging takbir kang angrenggani, nyata wus prapta ari kang fitri minangka pamungkas wulan kang suci.
Kanthi lega legawaning ati, mugia sakabehing kaluputan linebur kanthi tulusing pangaksami.

Wilujeng dinten Ariyadi Idul Fitri 1437 H/1949 Jimawal/1938 Çaka/2567 Phia Sin/2560 Pari Nibbana/ 2016 Masehi.
Minal aidzin wal fa izin
Nyuwun gunging pangaksami.

Ida Bagus Rakryan Wirashakti.